Saturday, March 9, 2013

Tidak mahu

saya tidak mahu tahu apa-apa...
saya tidak mahu tahu siapa...
saya tidak mahu tahu dimana...
saya tidak mahu tahu kemana...
saya tidak mahu tahu mengapa...
saya tidak mahu tahu bagaimana...
saya tidak mahu tahu...


0 comments:

Post a Comment